Perusing Tract - Laughing

Sann lycka

Posted Sept. 18, 2015, 5:58 p.m. By shari

Tänk om man var miljonär! Vad skulle man då göra med alla sina pengar? Jag tror att det första jag då hade gjort hade varit att sluta på mitt arbete för att leva ett självuppoffrande liv. Det hade passat mig otroligt bra då jag tror att man på så sätt skulle få ett mycket givande förhållande till sina medmänniskor. Det finns ett talesspråk som nämligen säger att det är lyckligare att ge än att få och jag tror att det verkligen är så. En person som är egoistisk och pengakär tror jag aldrig känner riktig lycka. Deras största lycka är nog när de får se andra lida och det är nog därifrån uttrycket skadeglädje är den sanna glädjen kommer ifrån.